• -σύνθλιψη ελαιοκάρπου
  • -παραγωγή ελαιολάδου
  • -αγορά-πώληση ελαιολάδου
  • -μεταφορά του ελαιοκάρπου προς το Συνεταιρισμό με μεταγωγικό από τα τριγύρω χωριά. (Μύθοι, Μουρνιές, Μύρτος, Ανατολή….)